محمد پی به حرفات بردم

محمد باورت نمیشه 

هنوز که هنوزه هر روزی که میگذره بیشتر پی به راستی  حرفات می برم 

یادته میگتی همشون یه جورن 

تازه رییس من از نوع خوبشه موقعش که میشه اخلاق همشون یه جور میشه اون موقع که اینو میگفتی تو دلم میخندیدم مگه میشه همه آدما یه مدل باشن یا اینکه چرا باید از تو انتظارات غیر منطقی داشته باشن 

اما حالا باهاش مواجه ام 

قیمت دلار میره بالا لحظه ای از دیروز تا امروز 900 تومان رو یه جنس اضافه شده بعد میگه لابد تو اشتباه کردی تو قیمت گرفتن مگه میشه 

من مقصرم دلار میره بالا  ای خدااااااااااا 

یعنی منطق هم حالیش نیس 

خب حالا بیا براش توضیح بده من کارم رو درست انجام دادم جنابعالی دست دست میکنی تو خرید همه چیز تغییر میکنه مشکل از خودته ولی حالیش نیس که جیغ و داد و فریادش سر منه 

اصلا یه وضعیه به خدااااااا بعدشم خودش پشیمون میشه میفهمه چرت و پرت تف داده ولی چه فایده حرفایی که نباید میزده رو زده 

یعنی انقدر دلم میخواد می بودی 

انقدر دلم میخواد باهات درد و دل میکردم 

انقدر دلم هواتو کرده 

نمیدونم چه جوری برات بگم 

 منبع: http://mohamad-shekoofe.blogfa.com/